s - przebyta droga
t - czas ruchu
v - prędkość
v0 - prędkość początkowa
vk - prędkość prędkość końcowa
a - przyśpieszenie
x0 - odległość od początku układu odniesienia
x(t) - przemieszczenie w czasie t od początku układu odniesienia

s = vt   wzór na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym

   wzór na przemieszczenie ciała od początku układu odniesienia w ruchu jednostajnym

   wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyśpieszonym bez prędkości początkowej

   wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyśpieszonym z prędkością początkową

   wzór na drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym z prędkością początkową

   wzór na przemieszczenie ciała od początku układu odniesienia w ruchu jednostajnie przyśpieszonym

   wzór na przemieszczenie ciała od początku układu odniesienia w ruchu jednostajnie opóźnionym

   wzór na prędkość końcową (po czasie t) w ruchu jednostajnie przyśpieszonym

   wzór na prędkość końcową (po czasie t) w ruchu jednostajnie opóźnionym


KINEMATYKA - ruch po okręgu

a - kąt zatoczony przez ciało
w0 - początkowa prędkość kątowa
w - prędkość kątowa
e - przyśpieszenie kątowe
D - zmiana (różnica między największą a najmniejszą wartością np. prędkości)
t - czas ruchu
s - przebyta droga
v - prędkość liniowa
as - przyśpieszenie styczne
ad - przyśpieszenie dośrodkowe
r - promień
f - częstotliwość obrotów
n - ilość obrotów


s = r|Da|   wzór na drogę przebytą przez ciało

v = r|w|   wzór na prędkość liniową

as = r|e|   wzór na przyśpieszenie styczne

a = wt   wzór na drogę kątową w ruchu jednostajnym po okręgu

w = w0+et   wzór na prędkość kątową w ruchu jednostajnie przyśpieszonym po okręgu z w0

w = w0-et   wzór na prędkość kątową w ruchu jednostajnie opóźnionym po okręgu z w0

a = 2pn   wzór na przebytą drogę kątową

w = 2pf   wzór na prędkość kątową

   wzór na przyśpieszenie dośrodkowe

   wzór na przyśpieszenie styczne

   wzór na przyśpieszenie w ruchu po okręgu, będące sumą wektorową ad i as

   wzór na prędkość kątową w ruchu jednostajnym po okręgu i średnią prędkość kątową w ruchu jednostajnie przyśpieszonym po okręgu

   wzór na przyśpieszenie kątowe w ruchu po okręgu

   wzór na drogę kątową w ruchu jednostajnie przyśpieszonym po okręgu z w0

   wzór na drogę kątową w ruchu jednostajnie opóźniony po okręgu z w0


KINEMATYKA - rzuty

h - wysokość, na której znajduje się ciało
t - czas ruchu
g - przyśpieszenie ziemskie
v0 - prędkość początkowa
y(t) - przemieszczenie w czasie t od początku układu odniesienia w ruchu pionowym


   wzór dzięki któremu obliczmy przebytą drogę w spadku swobodnym ciała

   wzór dzięki któremu obliczamy przemieszczenie ciała od początku układu współrzędnych w rzucie pionowym w górę.

   wzór na maksymalną wysokość w rzucie pionowym w górę z prędkością początkową v0

   wzór na zasięg w rzucie poziomym

   wzór na zasięg w rzucie ukośnym

   wzór na wysokość maksymalną w rzucie ukośnym.


© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!